Мінфін затвердив Порядок проведення перевірок під час здійснення контрольованих операцій

Мінфін наказом від 10.03.2016 N 344 затвердив Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі – перевірка контрольованих операцій) є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”.

Перевірка контрольованих операцій проводиться за наявності підстав, визначених пп. 39.5.2.1 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 розд. I та пп. 78.1.14 – 78.1.16 п. 78.1 ст. 78 гл. 8 розд. II Податкового кодексу.

Перевірка контрольованих операцій є документальною позаплановою перевіркою.

Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати 18 місяців.

Кожні шість місяців проведення перевірки контрольованих операцій контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному ст. 42 гл. 1 розд. II Кодексу.

Якщо за результатами перевірки контрольованих операцій виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу “витягнутої руки”, що призвело до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід’ємною частиною (додатком) акта перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 гл. 4 розд. II Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 квітня 2016 р. за N 497/28627 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.