Ми завжди будемо підтримувати

найвищий рівень наших консультантів

це і є якість

Ми вважаємо, що наші клієнти повинні отримати послуги високої якості, від своїх консультантів, і ми завжди будемо прагнути відповідати вашим очікуванням.

Ваші вимоги стануть пріоритетом для нас, і цей принцип формує основу наших взаємин.

Яка б допомогу вам не знадобилася, будь то питання бухгалтерського обліку, трансформація звітності в МФСО або консультації з оподаткування, ми завжди знайдемо спосіб виконати всі ваші вимоги.

Вартість

Послуг

ALLIANCE АУДИТ

Вартість аудиторських послуг розраховується виходячи з вартості погодинної ставки і запланованих витрат часу задіяних фахівців в роботі.

З метою визначення вартості послуг які Вас зацікавили, просимо звертатися за вказаними телефонами, засобам електронного зв’язку або через зворотний зв’язок цього сайту.

Аудит

Метою діяльності Аудиторської фірми «Альянс» є, насамперед, задоволення потреб Замовника послуг, за допомогою кожної з наших послуг, у тому числі і за допомогою аудиту.

Ми усвідомлюємо, наскільки важливо підтвердити, що системи контролю в компанії функціонують належним чином а показники господарської діяльності є реальними і об’єктивними.
Це дозволить клієнтові відчути впевненість в тому, що його бізнес працює стабільно і дозволить прийняти правильні управлінські рішення.
Разом з тим, ми розуміємо необхідність надання рекомендацій нашим клієнтам для того, щоб допомагати їм у розвитку бізнесу.
Підхід Аудиторської фірми «Альянс» до аудиту заснований на формуванні розуміння бізнесу клієнта і пов’язаних з ним фінансові ризики.
На початковому етапі роботи ми обговорюємо з клієнтом мету, обсяги і можливі наслідки проведення аудиту, тому ми прагнемо до того, щоб результати аудиту були максимально націлені на розуміння потреб компанії.
Це дозволяє надати Замовнику аудиторський висновок щодо фінансової звітності та одночасно забезпечити власників компанії корисною інформацією про діяльність їхнього бізнесу.
Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності підготовленої відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України або міжнародних стандартів фінансової звітності передбачає проведення аудиторської перевірки діяльності компанії, проведення аналізу правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку (їх документальне оформлення), а також аналіз грошових потоків, кредиторської та дебіторської заборгованості, перевірку наявності майна, з метою висловлення своєї думки про достовірність фінансової звітності.

При проведенні аудиту наші фахівці: проведуть збір інформації для розуміння особливостей бізнесу клієнта, проаналізують систему організації внутрішнього контролю на підприємстві, виявлять можливі фінансові ризики для підприємства.

Ми працюємо незалежно, але в тісній співпраці з клієнтом і прагнемо до відкритого обміну інформацією.
Аудиторський супровід

Найбільш ефективним прикладом співпраці підприємства та аудиторської фірми є аудиторський супровід діяльності. У ході такого обслуговування досягається найбільший результат.

1
По-перше, на підприємстві щоквартально проводиться аудиторська перевірка, що дозволяє контролювати процес реалізації рекомендацій аудиторів, а також своєчасно вносити коректування в облік підприємства.

2
По-друге, персонал підприємства має постійний доступ до професійних консультацій і професійної думки аудитора, що дає можливість уникати помилок і штрафні санкції.

3
По-третє, комплексна вартість таких послуг менше, ніж звертатися до аудиторів окремо по кожному з елементів.

4
По-четверте, послуги протягом року надаються за узгодженим графіком у зручний час для підприємства.

Одночасно, аудиторський супровід додає впевненості керівництву і власникам бізнесу у прозорості обліку, у професійній захисті інтересів, а також служить «інформаційним провідником» між бухгалтерською службою та керівництвом підприємства.

ТрансформацІя

У міру розширення Вашого бізнесу та виходу на світові ринки, рано чи пізно виникає потреба мати фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами (МСФЗ) для надання інвесторам, фінансовим установам та іншим діловим партнерам.

Хто може краще впоратися із завданням підготовки звітності, ніж аудиторська фірма, яка займається цим із дня в день протягом багатьох років?

Аудиторська фірма «Альянс» володіє значним досвідом і відповідно атестованими фахівцями для трансформації фінансової звітності у звітність, складену відповідно до МСФЗ.

Крім цього, ми допомагаємо своїм клієнтам удосконалити процес проведення бухгалтерських записів таким чином, щоб на їх основі можна було одночасно готувати варіанти звітності відповідно до стандартів різних країн.

Консультації

Наші фахівці здатні надати Вам різні консультаційні послуги – від простої консультації щодо оформлення первинних документів на відповідність податковому законодавству, до проведення досліджень з окремих питань або господарським операціям.

Наша мета проста: допомогти Вам уникнути помилок і отримати максимум прибутку з існуючих можливостей. Ми даємо рекомендації як найбільш ефективно провести господарські операцій в цілому, так і по здійсненню разових угод з тим, щоб отримати оптимальний результат.

Ціна зроблених помилок, особливо які призводять до порушень законодавства, може бути дуже висока. Своєчасні рекомендації від Аудиторської фірми «Альянс» допоможуть Вам уникнути їх, а щорічний аудит на відповідність законодавству України допоможуть Вам своєчасно виявити і виправити подібні помилки.

Якими б не були вимоги Вашого бізнесу, якщо Ви хочете бути впевненими в тому, що отримуєте максимум з існуючих можливостей, зверніться до фахівців Аудиторської фірми «Альянс».

Наші фахівці можуть надати:

– Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
– Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;
– Консультації з питань організації та вдосконалення системи внутрішнього контролю;
– Консалтинг взаємовідносин з органами влади під час контрольних заходів.

ОбЛІКОВИЙ АУТСОРСИНГ

ППрактика діяльності Аудиторської фірми «Альянс» показала, що існують випадки, коли облік на підприємстві або його окремі елементи доцільно передати на аутсорсинг іншому спеціалізованому підприємству.

Найчастіше така необхідність виникає в наступних випадках:
– Підприємство створене з метою придбання або продажу високоліквідних активів, а тримати в штаті постійний персонал бухгалтерів недоцільно і фінансово необгрунтовано. Наприклад: підприємства в балансі яких враховуються будівлі, земельні ділянки, обладнання, або корпоративні права інших підприємств;
– Кількість господарських операцій на підприємстві не суттєво, а тримати в штаті кваліфікованих фахівців фінансово недоцільно. Наприклад: постійні представництва нерезидентів, договору спільної діяльності;
– Новостворене підприємство, яке знаходиться на етапі становлення і здійснюється процедура підбору персоналу;
– Підприємство знаходиться в процедурі ліквідації і основний персонал вже звільнився;
– Підприємству необхідно відновити бухгалтерський облік за попередні періоди діяльності, а внутрішній персонал бухгалтерської служби завантажений відображенням в обліку поточних операцій і існує потреба в залученні на певний строк інших фахівців з обліку;
– Внутрішньо-корпоративної політикою прийнято рішення передати облік або його окремі елементи, наприклад – заробітну плату, на аутсорсинг іншим професійним підприємствам у даній сфері.

Додатково, аутсорсинг бухгалтерського обліку в аудиторській фірмі «Альянс» має свої переваги, а саме:
– Бухгалтерський облік контролюється висококваліфікованими аудиторами, що входить у вартість обслуговування;
– Професійні ризики нашої компанії застраховані СК «Країна» на 1000000 грн, що є додатковою гарантією якості.

Ми щиро сподіваємося, що така пропозиція Вас зацікавить.

Ваш бізнес

можна зробити набагато більш прозорим і прибутковим вже зараз.