МІНСОЦПОЛІТИКИ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРАЦЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ВИМОГУ ПРО РОЗМІР ЇХ ЗАРПЛАТИ РОЗ’ЯСНЕНО НОВАЦІЇ В ПРОЦЕДУРІ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ

З 27.09.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 р. № 2058-VIII, який доповнив статтею 42 прим. 1 Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон).

Згідно із ч. 3 ст. 42 прим. 1 Закону, роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземців й осіб без громадянства за умови виплати заробітної плати в розмірі не менш ніж:

1) 5 мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях і навчальних закладах;

2) 10 мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

У листі Мінсоцполітики від 18.09.2017 р. № 2413/0/101-17 зазначено: вимоги щодо розміру зарплати згідно із ч. 3 ст. 42 прим. 1 Закону розповсюджуються на роботодавців, які отримують дозвіл на застосування праці іноземця вперше або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також у разі продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника.

Окрім того, указується, що для продовження дії дозволу подаються також і документи, у яких відбулися зміни (п. 3 ч. 3 ст. 42 прим. 2 Закону). Тож подання копії трудового договору (контракту) із зазначенням відповідної оплати праці іноземного працівника є обов’язковим.