ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЗБЕРІГАЄМО

ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕВІРКИ (РЕВІЗІЇ)

Мінімальні строки зберігання документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, становлять 1095 днів із дня подання відповідної податкової звітності зі збільшенням цього строку під час проведення процедури оскарження в разі визначення сум зобов’язання контролюючими органами. На це вказує ст. 44 ПКУ.

Водночас маємо й наказ Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578, яким установлено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі – Перелік № 578/5).

Перелік № 578/5 включає список типових документів, які створюються на підприємстві, із зазначенням строків їх зберігання та додаткових приміток до статей, котрі коментують й уточнюють строки зберігання документів.

Строки зберігання саме бухгалтерської документації конкретизує така примітка до статей:

«За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектора економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, – ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах – зберігаються до ухвалення остаточного рішення» (п. 2.11 Переліку № 578/5).

Тож строк зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності й інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, становить 3 роки за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (річної фінансової звітності – до ліквідації підприємства).

На це звертає увагу в роз’ясненні ГУ ДФС у Дніпропетровській області.